Uskollisten vanhinten ymmärrys Laestadiuksen saarnojen, ym. kaikkien pyhien kirjoitusten väärentämisestä ja siistimisestä sekä muista asioista

Muita kirjeitä ja kirjoituksia

Kinnusen Eeron kirjeitä

Tämä mainittu Eero Kinnunen oli yksi rakas kristillisyyden veli aina siihen asti, kunnes hänestä lopulta tuli, johtuen molemmin puolin horjuvaisen vaelluksensa johdosta, kokonansa Jumalan kieltäjä. Tällä tavoin on käynyt monen monta kertaa Raamatun historian aikana yhdelle jos toiselle kärsimättömälle ja horjuvaiselle sielulle ja niille sanoo Vapahtaja: "kuka ikänä kätensä auraan laskee ja taaksensa katsoo, ei se ole sovelias Jumalan valtakuntaan." Vieläpä aivan viimeisinä elämänsä päivinä tältä mainitulta Eerolta kuului sellaisia sanoja, ettei koko helvettiä olekaan. Mutta nyt on tämänkin miehen kuolematon sielu temmattu siihen pitkään iäisyyteen, jossa jokainen elävän Jumalan kieltäjä saa nähdä, että löytyykö helvettiä vai ei. Pakanallisesta lopusta huolimatta tämä mies kuitenkin jätti muutaman kalliin öljypuun lehden jälkeensä, joissa ei ole mitään vastoin puhdasta Jumalan sanaa. Alla muutamia kirjeitä häneltä.